Bảo Trì Máy Chiếu

mỗi trang
Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo giờ

Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo giờ

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo hợp đồng

Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo hợp đồng

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo năm

Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo năm

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo quý

Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo quý

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo dưỡng máy chiếu theo tháng

Vệ sinh bảo dưỡng máy chiếu theo tháng

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo ngày

Vệ sinh bảo trì máy chiếu theo ngày

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Dịch vụ vệ sinh máy chiếu lấy liền tận nơi

Dịch vụ vệ sinh máy chiếu lấy liền tận nơi

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Trung tâm dịch vu bảo dưỡng, bảo trì máy chiếu

Trung tâm dịch vu bảo dưỡng, bảo trì máy chiếu

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Dịch vụ vệ sinh, bảo trì máy chiếu

Dịch vụ vệ sinh, bảo trì máy chiếu

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Dịch vụ bảo trì máy chiếu

Dịch vụ bảo trì máy chiếu

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Bảo trì máy chiếu tại các cơ quan, trường học

Bảo trì máy chiếu tại các cơ quan, trường học

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh máy chiếu theo định kỳ

Vệ sinh máy chiếu theo định kỳ

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo dưỡng máy chiếu cho mùa hè

Vệ sinh bảo dưỡng máy chiếu cho mùa hè

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Vệ sinh bảo trì máy chiếu

Vệ sinh bảo trì máy chiếu

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Bảo trì máy chiếu lấy liền

Bảo trì máy chiếu lấy liền

SK Projector đưa ra Dịch Vụ Bảo Trì & Vệ Sinh máy chiếu cho Mùa Hè Năm 2017 với các chương trình đặc sắc như sau: - Bảo Trì, Vệ Sinh Máy Chiếu 01 Cái/ Lần Giá: 198.000Đ Áp dụng cho các dòng máy văn phòng có độ sáng từ 3.900 ansi trở xuống.

99,000 đ
MUA NGAY
Bảo trì máy chiếu tận nơi

Bảo trì máy chiếu tận nơi

- Giảm từ 10 % tới 50% Chi Phí Bảo Trì Máy Chiếu, Máy Tính. (Xem chi tiết bên dưới) - Giảm từ 5% tới 20% Chi Phí Bảo Trì Hệ Thống Âm Thanh, An Ninh (Xem Tại Đây ) - Chiết Khấu % Cho Khách Hàng Nâng Cấp Hệ Thống , Mua Sắm Thiết Bị Mới (Xem Tại Đây )

99,000 đ
MUA NGAY
Bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu tận nơi

Bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu tận nơi

- Giảm từ 10 % tới 50% Chi Phí Bảo Trì Máy Chiếu, Máy Tính. (Xem chi tiết bên dưới) - Giảm từ 5% tới 20% Chi Phí Bảo Trì Hệ Thống Âm Thanh, An Ninh (Xem Tại Đây ) - Chiết Khấu % Cho Khách Hàng Nâng Cấp Hệ Thống , Mua Sắm Thiết Bị Mới (Xem Tại Đây )

99,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 46
  • Hôm nay 797
  • Hôm qua 1,170
  • Trong tuần 797
  • Trong tháng 22,289
  • Tổng cộng 1,799,774

Top

   (0)