Máy Đóng Sách

mỗi trang
Máy đóng sách DSB WR-150

Máy đóng sách DSB WR-150

- Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ - Đóng lổ hình vuông 4X4mm

2,750,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách DSB WR-200E

Máy đóng sách DSB WR-200E

- Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ - Đóng lổ hình vuông 4X4mm - Hệ thống đóng bằng điện

7,810,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách COILMA CECOIL-41

Máy đóng sách COILMA CECOIL-41

- Hệ thống đóng bằng tay - Số lượng giấy đục lổ: 12 tờ A4 70gms/lần - Đóng được 500 tờ

3,850,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-970

Máy đóng sách BOSSER WR-970

- Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ công suất lớn bền bỉ - Hệ thống đóng bằng tay - Đóng lổ vuông 4x4mm, đục được 40 lổ

5,280,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách DSB CW-4500

Máy đóng sách DSB CW-4500

- Hệ thống đóng bằng điện - Số lượng đục lổ: 20-25 tờ A4 (70gms)/lần)

10,780,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-598

Máy đóng sách BOSSER WR-598

- Số lượng giấy đục lổ: 16 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ

3,080,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-598R

Máy đóng sách BOSSER WR-598R

- Số lượng giấy đục lổ: 16 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ

3,190,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER CW-2016

Máy đóng sách BOSSER CW-2016

- Số lượng giấy đục lỗ: 20 tờ A4 (70gms)/lần) - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được: 500 tờ lò xo nhựa, 250 tờ lò xo kẽm

7,865,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách COILMAC ECI-41

Máy đóng sách COILMAC ECI-41

- Hệ thống đóng bằng tay & gắn lò xo bằng điện - Số lượng đục lổ: 15 tờ A4 70gms/lần - Đóng được 500 tờ

15,351,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-970E

Máy đóng sách BOSSER WR-970E

- Máy đóng lò xo kẽm 23 lổ công suất lớn bền bỉ - Hệ thống đóng bằng tay - Đóng lổ 4X5mm, đục được 27ổ

5,280,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách COILMAC EPI-41

Máy đóng sách COILMAC EPI-41

- Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Đóng được 500 tờ - Chiều dài khổ giấy đóng tối đa: 356mm

34,200,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách WIREMAC-DUO Call

Máy đóng sách WIREMAC-DUO

- Máy đóng lò xo kẽm 2:1 - Đóng được lò xo 3:1 & 2:1 pitch

Vui lòng gọi
Máy Đóng Sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2388

Máy Đóng Sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2388

- Máy đóng sách nhựa - Đóng được giấy A3 - A4 - Đóng được sách dày 500 trang.

3,146,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo kẽm ALFA HP5008A

Máy đóng sách Lò Xo kẽm ALFA HP5008A

- Đóng sách dày đến 200 trang - Số lượng giấy 1 lần đục tối đa là 15 đến 18 tờ / lần với lỗ hình vuông - Đục được các khổ giấy: A4, A5, B5

2,662,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách COILMAC-41

Máy đóng sách COILMAC-41

- Hệ thống đóng bằng tay - Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Đóng được 500 tờ

9,765,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách WIREMAC-21

Máy đóng sách WIREMAC-21

- Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Đóng lổ chữ nhật 4x5mm

9,240,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2008

Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2008

Máy đóng sách kẽm 3:1 Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16”(6-14mm) Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g)

5,800,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2108

Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2108

- Sử dụng lò xo ¼” đến 9/16 (6mm-14mm) - Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 12 pages (80g) - Khoảng cách lỗ : 3:1 (8.47mm) 34 lỗ

2,057,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-318

Máy đóng sách BOSSER WR-318

- Số lượng giấy đục lổ: 12 tờ A4 (70gms)/lần - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ

2,090,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP3088B

Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP3088B

- Dạng máy: Răng lược nhựa, kẹp dây - Bản đóng có độ dày : 25mm - Lò xo nhựa dày : 30mm - Lực đóng 1 lần: 20 tờ (80g) với 21 lỗ đục

6,655,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách DSB CW-150E

Máy đóng sách DSB CW-150E

- Hệ thống đóng bằng điện - Số lượng đục lổ: 15 tờ A4 (70gms)/lần

7,425,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER CW-2019

Máy đóng sách BOSSER CW-2019

- Số lượng giấy đục lỗ: 20 tờ A4 (70gms)/lần) - Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được: 500 tờ lò xo nhựa, 250 tờ lò xo kẽm

8,470,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách DSB ANYBIND

Máy đóng sách DSB ANYBIND

- Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm & lổ vuông 4x4mm - Hệ thống đóng bằng tay - Số lượng đục lổ: 8-12 tờ A4 (70gms)/lần

4,290,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách BOSSER WR-970R

Máy đóng sách BOSSER WR-970R

- Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ công suất lớn bền bỉ - Hệ thống đóng bằng tay - Đóng lổ tròn 4mm, đục được 40 lổ

5,280,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2308

Máy đóng sách lò xo kẽm ALFA HP2308

- Máy chuyên dung đóng sách, lịch - Máy đóng lỗ vuông - Sử dụng lò xo ¼”đến 9/16” (6-14mm)

3,993,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng Lò Xo Kẽm HP0608R

Máy đóng Lò Xo Kẽm HP0608R

Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 20 pages (80g) Sử dụng lò xo 1/4”đến 1”(6-25mm)

6,129,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP5012

Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP5012

- Lực đóng 1 lần: 12 tờ (80g) với 21 lỗ đục - Kích thước của lỗ: 3*8 mm - Độ rộng khi đóng: ít hơn 300 mm

1,452,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách WIREMAC-31

Máy đóng sách WIREMAC-31

Máy đóng sách WIREMAC-31

8,715,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách kẽm HP2006

Máy đóng sách kẽm HP2006

- Sử dụng lò xo đến 1”(16-25.4 mm) - Số lượng giấy 1 lần đục tối đa: 20 trang (80g) - Khả năng vào gáy: 400 trang

5,687,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP5018

Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP5018

Khoảng cách lỗ : 14.3mm 21 lỗ - Có thể điều chỉnh canh lề : 2.5-5.5mm - Kích thước lỗ : 3x8mm

1,875,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2088B

Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2088B

- Loại máy đóng sách nhựa - Bản đóng có độ dày : 30mm - Lò xo nhựa ellipse : 50mm - Lực đóng 1 lần: 20 tờ (80g) với 21 lỗ đục

6,534,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2088C

Máy đóng sách Lò Xo Nhựa ALFA HP2088C

Loại máy đóng sách nhựa - Bản đóng có độ dày : 25mm

2,843,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 71
  • Hôm nay 822
  • Hôm qua 1,170
  • Trong tuần 822
  • Trong tháng 22,314
  • Tổng cộng 1,799,799

Top

   (0)