Mitsubishi

mỗi trang
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd211u Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd211u

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: XD211U ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : XD211U ►Mã bóng đèn : VLT-XD210LP ►Công suất : 180 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd211 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd211

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: XD211 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : XD211 ►Mã bóng đèn : VLT-XD210LP ►Công suất : 180 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd210u Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi xd210u

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: XD210U ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : XD210U ►Mã bóng đèn : VLT-XD210LP ►Công suất : 180 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD-210 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD-210

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: XD210 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : XD210 ►Mã bóng đèn : VLT-XD210LP ►Công suất : 180 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi sd210u Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi sd210u

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: SD210U ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : SD210U ►Mã bóng đèn : VLT-XD210LP ►Công suất : 180 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VS-XL21 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VS-XL21

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: VS-XL21 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : VS-XL21 ►Mã bóng đèn : SPH50LA ►Công suất : 120 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 6000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: VS-XL20 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : VS-XL20 ►Mã bóng đèn : SPH50LA ►Công suất : 120 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 6000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3100 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3100

►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC3100 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3000 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3000

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC3000 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC3000 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1000 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1000

►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HD1000 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1600 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1600

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC1600 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC1600 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1500 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1500

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC1500 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC1500 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1500 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC1500

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC1500 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC1500 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi hc910 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi hc910

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC910 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC910 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi hc1100 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi hc1100

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC1100 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : HC1100 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC100 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC100

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: HC100 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy :HC100 ►Mã bóng đèn : VLT-HC100LP ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gx-660 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gx-660

Dùng cho máy chiếu MITSUBISHI: GX-660 ►Tên thương hiệu : MITSUBISHI ►Model máy : GX-660 ►Mã bóng đèn : VLT-XD560LP ►Công suất : 230 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : --- ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gw-365st Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gw-365st

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gw-360st Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi gw-360st

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ex320u Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ex320u

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Misubishi ex320-st Call

Bóng đèn máy chiếu Misubishi ex320-st

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Misubishi ew330u Call

Bóng đèn máy chiếu Misubishi ew330u

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Misubishi ex330u Call

Bóng đèn máy chiếu Misubishi ex330u

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Misubishi SD510U Call

Bóng đèn máy chiếu Misubishi SD510U

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Misubishi wd500u-st Call

Bóng đèn máy chiếu Misubishi wd500u-st

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD490 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD490

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD460 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD460

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 450 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 450

SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD400 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD400

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 4000 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 4000

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 3800 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi 3800

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3200 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi HC3200

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Mitsushita 3900 Call

Bóng đèn máy chiếu Mitsushita 3900

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HD 4000 Call

Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HD 4000

HÀNG CHÍNH HÃNG

Vui lòng gọi
Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HC 7000 GT Call

Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HC 7000 GT

HÀNG CHÍNH HÃNG

Vui lòng gọi
Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HC 6500 U Call

Bóng Đèn Máy Chiếu MITSUBISHI HC 6500 U

HÀNG CHÍNH HÃNG

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 88
 • Hôm nay 245
 • Hôm qua 982
 • Trong tuần 6,931
 • Trong tháng 30,433
 • Tổng cộng 1,717,296

Top

   (0)