Sanyo

mỗi trang
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PLC-EF31N Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PLC-EF31N

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:PLC-EF31N ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : PLC-EF31N ►Mã bóng đèn : PLC-EF31N ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-DSU20N Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-DSU20N

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:PDG-DSU20N ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : PDG-DSU20N ►Mã bóng đèn : PDG-DSU20N ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-DSU 20E Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-DSU 20E

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:PDG-DSU 20E ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : PDG-DSU 20E ►Mã bóng đèn : PDG-DSU 20E ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG  ĐÉN MÁY CHIẾUSANYO PDG-DSU 20B Call

BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾUSANYO PDG-DSU 20B

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:PDG-DSU20B ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : PDG-DSU20B ►Mã bóng đèn : PDB-DSU20B ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z700 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z700

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z700 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z700 ►Mã bóng đèn : LP-Z700 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z5 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z5

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z5 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z5 ►Mã bóng đèn : LP-Z5 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z4 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z4

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z4 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z4 ►Mã bóng đèn : LP-Z4 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z3000 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z3000

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z3000 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z3000 ►Mã bóng đèn : LP-Z3000 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z3 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z3

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z3 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z3 ►Mã bóng đèn : LP-Z3 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z3000 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z3000

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z3000 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z3000 ►Mã bóng đèn : LP-Z3000 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z3 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z3

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z3 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z3 ►Mã bóng đèn : LP-Z3 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z2000 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-Z2000

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z2000 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z2O00 ►Mã bóng đèn : LP-Z2000 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z2 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z2

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z2 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z2 ►Mã bóng đèn : LP-Z 2 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1X Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1X

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z1X ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z1X ►Mã bóng đèn : LP-Z1X ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-Z1 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z1 ►Mã bóng đèn : LP-Z1 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW55A Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW55A

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XW55 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XW55 ►Mã bóng đèn : LP-XW55 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW55 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW55

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XW55 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XW55 ►Mã bóng đèn : LP-XW55 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW20A Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW20A

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XW20A ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XW20A ►Mã bóng đèn : LP-XW20A ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW20 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XW20

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XW20 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy :LP-XW20 ►Mã bóng đèn : LP-XW20 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU LP-XU78 Call

BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU LP-XU78

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU78 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LB-XU78 ►Mã bóng đèn : LB-XU78 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU75 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU75

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU75 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XU75 ►Mã bóng đèn : LP-XU75 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LB-XU86 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LB-XU86

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU86 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LB-XU86 ►Mã bóng đèn : LB-XU86 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU84 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU84

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU84 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LB-XU84 ►Mã bóng đèn :LB-XU84 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU83 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU83

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU83 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XU83 ►Mã bóng đèn : LP-XU83 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU78 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU78

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU78 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LB-XU78 ►Mã bóng đèn : LP-XU78 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU75 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU75

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:LP-XU75 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-XU75 ►Mã bóng đèn : LP-XU75 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1 Call

BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU SANYO LP-Z1

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO: LP-Z1 ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : LP-Z1 ►Mã bóng đèn : POA-LMP123 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-BSU20B Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO PDG-BSU20B

Mô tả ngắn Dùng cho máy chiếu SANYO:PDG-BSU20B ►Tên thương hiệu : SANYO ►Model máy : PDG-BSU20B ►Mã bóng đèn : POA-LMP123 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐEN MÁY CHIẾU LP-XU12 Call

BÓNG ĐEN MÁY CHIẾU LP-XU12

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU91 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU91

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU79 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU79

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 6000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU LP-XU77 Call

BÓNG ĐÉN MÁY CHIẾU LP-XU77

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU48 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU LP-XU48

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU55 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU55

MỚI 100% THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU101 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XU101

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ Độ phân giải: WXGA (1024x 768) Độ sáng: 6000 ANSI Lumens Bóng đèn: 4000 giờ Độ tương phản: 2000:1

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XL51 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO LP-XL51

MỚI 100%

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 117
  • Hôm nay 1,057
  • Hôm qua 982
  • Trong tuần 7,743
  • Trong tháng 31,245
  • Tổng cộng 1,718,108

Top

   (0)