Sony

mỗi trang
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW5 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW5

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-EW5 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-EW5 ►Mã bóng đèn : LMP-E190 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW245 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW245

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-EW245 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-EW245 ►Mã bóng đèn : LMP-E212 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW225 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW225

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-EW225 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-EW225 ►Mã bóng đèn : LMP-E212 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW130 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-EW130

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-EW130 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-EW130 ►Mã bóng đèn : LMP-E211 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES7 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES7

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-ES7 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES7 ►Mã bóng đèn : LMP-E191 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES5 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES5

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES5 ►Mã bóng đèn : LMP-E190 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-vpl-es4 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-vpl-es4

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-ES4 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES4 ►Mã bóng đèn : LMP-C162 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-vpl-es3 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-vpl-es3

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-ES3 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES3 ►Mã bóng đèn : LMP-C162 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES2 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES2

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-ES2 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES2 ►Mã bóng đèn : LMP-E150 ►Công suất : 157 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES1 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-ES1

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-ES1 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-ES1 ►Mã bóng đèn : LMP-E180 ►Công suất : 185 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy  chiếu sony-VPL-DX15 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX15

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX15 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX15 ►Mã bóng đèn : LMP-D200 ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX145 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX145

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX145 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX145 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX140 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX140

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX140 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX140 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX125 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX125

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX125 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX125 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX120 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX120 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX11 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX11

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DX11 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX11 ►Mã bóng đèn : LMP-D200 ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX10 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DX10

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DX10 ►Mã bóng đèn : LMP-D200 ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đền máy chiếu sony-VPL-DW125 Call

Bóng đền máy chiếu sony-VPL-DW125

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-DW125 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DW125 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DW120 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DW120

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DW120 ►Mã bóng đèn : LMP-D213 ►Công suất : 210 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DS1000 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DS1000

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DS1000 ►Mã bóng đèn : LMP-E180 ►Công suất : 185 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DS100 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-DS100

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-DS100 ►Mã bóng đèn : LMP-E180 ►Công suất : 185 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX86 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX86

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-CX86 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-CX86 ►Mã bóng đèn : LMP-C190 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX85 Call

bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX85

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-CX85 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-CX85 ►Mã bóng đèn : LMP-C190 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX76 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX76

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-CX76 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-CX76 ►Mã bóng đèn : LMP-C161 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn chiếu sony-VPL-AW10S Call

Bóng đèn chiếu sony-VPL-AW10S

Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-AW10S ►Mã bóng đèn : LMP-H160 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX76 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX76

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-CX76 ►Mã bóng đèn : LMP-C161 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn chiếu sony-AW15KT Call

Bóng đèn chiếu sony-AW15KT

►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : AW15KT ►Mã bóng đèn : LMP-H160 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn chiếu sony-VPL-AW15 Call

Bóng đèn chiếu sony-VPL-AW15

Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-AW15 ►Mã bóng đèn : LMP-H160 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-AW10S Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-AW10S

Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-AW10S ►Mã bóng đèn : LMP-H160 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX75 Call

Bóng đèn máy chiếu sony-VPL-CX75

Dùng cho máy chiếu Sony: VPL-CX75 ►Tên thương hiệu : Sony ►Model máy : VPL-CX75 ►Mã bóng đèn : LMP-C161 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu  Sony VPL-CW125 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW125

HÃNG MỚI 100%

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS7 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS7

HÃNG MỚI 100%

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS6 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS6

HÃNG MỚI 100%

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS5 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS5

HÃNG MỚI 100%

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony  VPL-CS3 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS3

Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu Sony  VPL-CS3 Call

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CS3

HÃNG MỚI 100%

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 42
  • Hôm nay 3,320
  • Hôm qua 6,115
  • Trong tuần 13,701
  • Trong tháng 35,193
  • Tổng cộng 1,812,678

Top

   (0)