Viewsonic

mỗi trang
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1158 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1158

►Tên thương hiệu :Viewsonic ►Model máy : PJ1158 ►Mã bóng đèn : DT00771 ►Công suất : 285 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1065-1 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1065-1

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : PJ1065-1 ►Mã bóng đèn : DT00341 ►Công suất : 275 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 4000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1065 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1065

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : PJ1065 ►Mã bóng đèn : DT00341 ►Công suất : 275 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 4000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1060-2 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1060-2

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : PJ1060-2 ►Mã bóng đèn : DT00231 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1060 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1060

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : PJ1060 ►Mã bóng đèn : DT00231 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1035 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-pj1035

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : PJ1035 ►Mã bóng đèn : DT00341 ►Công suất : 275 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 4000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-lp860-2 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-lp860-2

►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : LP860-2 ►Mã bóng đèn : DT00231 ►Công suất : 190 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 2000 giờ ►Loại đèn : UHB ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-cine5000 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-cine5000

Dùng cho máy chiếu VIEWSONIC: CINE5000 ►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : CINE5000 ►Mã bóng đèn : RLC-022 ►Công suất : 250 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
Bóng đèn máy chiếu viewsonic-cine1000 Call

Bóng đèn máy chiếu viewsonic-cine1000

Dùng cho máy chiếu VIEWSONIC: CINE1000 ►Tên thương hiệu : Viewsonic ►Model máy : CINE1000 ►Mã bóng đèn : 1730029 ►Công suất : 200 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-1776W Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-1776W

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-1776W ►Mã bóng đèn :EB-1776W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-925 ►Mã bóng đèn :EB-925 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-925 ►Mã bóng đèn :EB-925 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EP-1761W Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EP-1761W

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-1761W ►Mã bóng đèn :EB-1761W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-4750 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-4750

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-4750 ►Mã bóng đèn :EB-4750 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4850 WU Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4850 WU

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-4850WU ►Mã bóng đèn :EB-4850WWU ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4950WU Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4950WU

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-4950WU ►Mã bóng đèn :EB-4950WU ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4650 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-4650

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-4650 ►Mã bóng đèn :EB-4650 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-G6550 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-G6550

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G6550 ►Mã bóng đèn :EB-G6550 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G6050WI Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G6050WI

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G6050WI ►Mã bóng đèn :EB-G6030WI ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G6050 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G6050

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G6050 ►Mã bóng đèn :EB-G6050 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-G6900 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-G6900

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G6900 ►Mã bóng đèn :EB-G6900 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G625W Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-G625W

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G625W ►Mã bóng đèn :EB-G625W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MAY CHIẾU EPSAN EB-G6800 Call

BÓNG ĐÈN MAY CHIẾU EPSAN EB-G6800

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-G6800 ►Mã bóng đèn :EB-G6800 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG DÈN MÁY CHIẾU EB-485WI Call

BÓNG DÈN MÁY CHIẾU EB-485WI

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-485WI ►Mã bóng đèn :EB-485WI ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-485W Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EB-485W

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-485W ►Mã bóng đèn :EB-485W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-430 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-430

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-430 ►Mã bóng đèn :EB-430 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EH-TW8000 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EH-TW8000

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EH-TW8000 ►Mã bóng đèn :EH-TW8000 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB-Z10000 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSON EB-Z10000

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-Z10000 ►Mã bóng đèn :EB-Z10000 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-Z8350 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-Z8350

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-Z8350 ►Mã bóng đèn :EB-Z8350 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-Z8450 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-Z8450

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-Z8450 ►Mã bóng đèn :EB-Z8450 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MAY CHIẾU EPSAN EB-475W Call

BÓNG ĐÈN MAY CHIẾU EPSAN EB-475W

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-475W ►Mã bóng đèn :EB-475W ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EH-TW3600 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EH-TW3600

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-TW3600 ►Mã bóng đèn :EB-TW3600 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-431L Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-431L

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-431L ►Mã bóng đèn :EB-431L ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-436WI Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-436WI

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-436WI ►Mã bóng đèn :EB-436WI ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-X18 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-X18

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-X18 ►Mã bóng đèn :EB-X18 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi
BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925 Call

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU EPSAN EB-925

►Tên thương hiệu EPSON ►Model máy : EB-925 ►Mã bóng đèn :EB-925 ►Công suất : 165 Watts ►Tuổi thọ bóng đèn : 3000 giờ ►Loại đèn : UHP ►Điện áp : 220V ►Bảo hành : 03 tháng hoặc 1000 giờ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

KD - Bán Lẻ

KD - Bán Lẻ - 0933 11 06 85

KD - Đại Lý - Dự Án

KD - Đại Lý - Dự Án - 090 335 8384

Thiết Bị Văn Phòng

Thiết Bị Văn Phòng - 0945 878 384

Sửa Chữa Máy Chiếu

Sửa Chữa Máy Chiếu - 01677 151 150

KD Linh kiện máy tính

KD Linh kiện máy tính - 0944 878 384

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 08 3834 8384 (02)

Thiết Bị Quan Sát

Máy Chiếu Giá Rẻ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 60
  • Hôm nay 3,338
  • Hôm qua 6,115
  • Trong tuần 13,719
  • Trong tháng 35,211
  • Tổng cộng 1,812,696

Top

   (0)